Bli vintercyklist och få dubbdäck och reflexväst

Här kan du som bor i Göteborg, Mölndal, Borås elle Lerum ansöka att bli vintercyklist. Som vintercyklist åtar du dig att cykla till och från arbetet minst 3 dagar i veckan, och återkopplar hur vinterväghållningen fungerar. Som tack får du gratis dubbdäck och reflexväst.