Gratis el i två månader

Teckna billig hos Göta Energi innan 29/8. Då bjuder man dig på elen i två månader. Gäller alla elavtal