Samla till en Picknickfilt

Samla kvitton från köp av 4 Liberoprodukter (ej blöjor) och få en Picknickfilt.